กระทรวงกิจการผู้บริโภคของสเปนออกแถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เตรียมห้ามเผยแพร่โฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม “อย่างจำเพาะเจาะจง” ที่ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่มีเป้าหมายให้เด็กเป็นผู้บริโภค ได้แก่ ช็อกโกแลต น้ำผลไม้ ไอศกรีม เครื่องดื่มชูกำลัง และอาหารซึ่งถือเป็นเค้กและคุกกี้ เนื่องจากรัฐบาลมองว่า โฆษณาเหล่านี้มีผลต่อการรับประทานของเด็ก และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

ขณะที่อาหารและเครื่องดื่มประเภทอื่นแม้ยังไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีห้าม แต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่า มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัว น้ำตาล และเกลือ มากเกินปริมาณที่กำหนดไว้ รัฐบาลสามารถมีมาตรการลงโทษผู้ผลิตได้เช่นกัน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวซึ่งยังคงรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรีของสเปน หากได้รับความเห็นชอบ จะมีผลบังคับใช้กับโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปีลงไป เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ ในโรงภาพยนตร์ และบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ปัจจุบัน 40.6% ประชากรเด็กอายุระหว่าง 6-9 ปีในสเปน มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน และ 17.3% เข้าขั้นเป็นโรคอ้วน ตามการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานด้านโภชนาการและความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติ