สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดอื่นๆ ที่รักษายาก การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ถือเป็นมาตรฐานทองคำในการดูแล ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างเลือดของผู้ป่วยเองด้วยเซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริจาคและในกระบวนการนี้จะกำจัดเซลล์มะเร็งในเลือด ต่อมน้ำเหลืองและไขกระดูกแต่ผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดที่ร้ายแรง

สเต็มเซลล์ของผู้ป่วยต้องถูกทำลายก่อนด้วยเคมีบำบัดแบบเข้มข้น และบางครั้งการฉายรังสีร่างกายทั้งหมดก่อนที่สเต็มเซลล์ของผู้บริจาคจะถูกฉีดเข้าไป การรักษาที่เรียกว่าการปรับสภาพนี้ทำให้มีที่ว่างสำหรับสเต็มเซลล์ผู้บริจาคที่เข้ามา ช่วยขจัดเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่ในร่างกาย และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลดลง ดังนั้นจึงไม่สามารถโจมตีเซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริจาคได้ ความเป็นพิษและการปราบปรามของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากสูตรการปรับสภาพทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ อวัยวะถูกทำลาย และผลข้างเคียงอื่นๆ ที่คุกคามถึงชีวิต